PRODUCTES / SANEJAMENT I POUS

[rev_slider_vc alias=”sanejament-es”]

SANEJAMENT I POUS

 • Canonades per desguassos de tot tipus
 • Baixants per a banys, lavabos, cuines, locals, …
 • Arquetes, sifons, claveguerons, preses de registre, …
 • Canonades de drenatges
 • Canals i baixants d’aigües pluvials
 • Foses sèptiques
 • Tractaments químics per a fosses sèptiques (antiolors i descomposició)
 • Reparació de goteres en canonades i unions
 • Reparació i substitució de sifons
 • Desembussos de canonades i neteja d’arquetes sifòniques
 • Inspecció de fuites i embussos mitjançant vídeo càmera
 • Estudis i projectes
 • Reforma i/o ampliació de instal·lacions existents
 • Localització i reparació d’avaries

OFERTES

Sifó cromat per a lavabo o aigüeraSifó cromat per a lavabo o aigüera
77,00 €
a partir de 12,80 € / mes
Sifó cromat per a lavabo o aigüera amb instal·lació professional completa

Desembussar aigüera o lavaboDesembussar aigüera o lavabo
62,00 €
Desembussament d'aigüera o lavabo amb instal·lador professional acreditat