PRODUCTES / ELECTRICITAT

[rev_slider_vc alias=”electricitat-es”]

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

 • Instal·lacions elèctriques complertes
 • Escomeses
 • Quadres elèctrics
 • Centralització de comptadors
 • Adaptació d’instal·lacions antigues a normativa
 • Reparació i substitució d’interruptors i endolls
 • Renovació i substitució de cablejat en instal·lacions existents
 • Reparació i substitució de quadres elèctrics (diferencials, ICPs, magneto tèrmics, …)
 • Ampliacions de potencia
 • Instal·lació de proteccions contra sobretensions
 • Reparació de curtcircuits, fuites i falsos contactes
 • Instal·lació de xarxes de seguretat (SAI, generadors independents, …)
 • Fusibles, diferencials, ICPs, magneto tèrmics, relès de control modulars, contactors, guarda motors, reguladors, polsadors, interruptors crepusculars, interruptors horaris programables, minuteres, relès temporitzats, telerruptors, …
 • Parallamps i preses a terra
 • Revisió i certificació d’instal·lacions (emissió de butlletins i certificats oficials)
 • Estudis i projectes
 • Reforma i/o ampliació d’instal·lacions existents
 • Localització i reparació d’avaries
 • Instal·lació i substitució d’equips i/o components

Quizás estabas buscando:
Electricista Lleida, Empresa electricidad Lleida

MÉS QUE ENERGIA, ÉS FONT DE VIDA

OFERTES

Canvi d’interruptors i endollsCanvi d’interruptors i endolls
405,00 €
Interruptors i endolls per a l’habitatge amb instal·lació professional completa

Desplaçament de punt de llumDesplaçament de punt de llum
119,00 €
Desplaçament de punt de llum, endoll o interruptor

Substitució de diferencialSubstitució de diferencial
86,00 €
Substitució de diferencial del quadre elèctric amb instal·lador professional